Scholarships

Тэтгэлгийн мэдээлэл

Хэрэв та коммюнити коллежид суралцах хүсэлтэй бол анхаарлаа түр хандуулаарай.  Walla Walla Community College нь санхүүгийн хэрэгцээ, үзүүлсэн амжилт болон оролцоонд тулгуурлан шинээр элсэж буй болон суралцаж буй оюутнуудад тэтгэлэг олгож байна. Олон улсын оюутнуудад зориулсан тэтгэлгийн хэмжээ жилд $500-$1,200 байна. Өргөдөл гаргах хугацаа: 2021 оны 2-р сарын 9. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

@WWCCWarriors нь Вашингтон мужийн зүүн өмнө хэсэгт байрлалтай. Тус коллежид нийт 9,000 гаруй оюутан суралцдаг бөгөөд 45 чиглэлийн Associate зэргийн хөтөлбөрийг санал болгодог.