Scholarships

Тэтгэлгийн мэдээлэл

Iowa State University 2021 оны намар шинээр элсэгчид болон шилжин суралцаж буй олон улсын оюутнуудад жил бүр 10,000 ам. доллар хүртэлх тэтгэлэг олгож байна. Өргөдөл илгээх хугацаа: 2021 оны 1-р сарын 15. 

@IowaStateU нь Iowa мужийн Ames хотод байрлалтай судалгааны их сургууль юм. Мужийнхаа хамгийн том нь болох тус сургууль бакалаврын 100 гаруй, магистрын 112, докторын 83 хөтөлбөрийн зэрэгцээ мал эмнэлгийн эм зүйн мэргэжлийн зэрэг олгох хөтөлбөрийг санал болгож байна. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.