Scholarships

Тэтгэлгийн мэдээлэл

SUNY Stony Brook шинээр элсэж буй олон улсын оюутнуудад зориулсан сургалтын төлбөрийн 50% хүртэлх #YouAreWelcomeHere тэтгэлгийг зарлаж байна. 

The State University of New York at Stony Brook (SUNY at Stony Brook) нь New York хотын Stony Brook-д байрлалтай улсын судалгааны их сургууль юм. 2,700 гаруй багштай тус сургуульд нийт 26,814 оюутан суралцаж байна.

Дэлгэрэнгүй  ⇒ https://bit.ly/37eLT3E