Scholarships

Тэтгэлгийн мэдээлэл

????Тэтгэлгийн мэдээлэл! 

Wayne State University нь 2021 оны намрын элсэлтдээ 2 оюутан шалгаруулж #YouAreWelcomeHere тэтгэлэгтээ хамруулахаа зарлалаа. Энэхүү тэтгэлэг нь сурагчдыг in-state хэмжээгээр сургалтын төлбөрөө төлж жилд $10,000 USD хэмнэх боломж олгох юм. Дэлгэрэнгүйг: http://bit.ly/2Meo18N 

Wayne State University нь Michigan мужийн Detroit хотод байрлалтай улсын сургууль бөгөөд 1868 онд байгуулагдаж өдгөө 13 салбар сургуультайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус сургуулийн 350 хөтөлбөрүүдэд ойролцоогоор 26,000 бакалаврын болон магистрын оюутнууд суралцаж байна.