News

Тэтгэлгийн мэдээлэл - University Of Southern California, Viterbi School Of Engineering

Инженерийн чиглэлээр магистрын зэрэгтэй болохоор төлөвлөж байна уу?

Өмнөд Калифорнийн Их Сургуулийн Витерби Инженерийн Сургуультай танилцаарай!

70 гаруй мастерын хөтөлбөрүүдээс сонгон бүртгүүлсэн олон улсын шинэ оюутанд /оюутны байранд байрлах/ 5000-20000 ам.доллартой тэнцэх Деканы нэрэмжит ур чадвар дээр суурилсан тэтгэлэгтэй. Тус сургуульд тэнцсэн оюутнууд автоматаар тэтгэлгийн бүртгэлд ордог.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ➡https://bit.ly/USCViterbiScholarship