News

Тэтгэлгийн мэдээлэл - The College of Saint Rose

Сургалтын төлбөрөө багасгахыг хүсч байна уу? Тэгвэл Saint Rose коллежоос өгч буй академик тэтгэлгийн талаар судлаад үзээрэй. 

Эхний жилдээ суралцахаар тэнцсэн бүх гадаад оюутнууд ахлах сургуулийн голч дүнгээсээ хамааран $15000-$20000 тэтгэлэгт өрсөлдөх боломжтой. Мөн цаашид академик амжилт болон нийгмийн идэвхээ ахиулсаар байвал үргэлжлүүлэн тэтгэлэг олгогдоно. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг  ➡️ https://bit.ly/StRoseScholarship