News

Тэтгэлгийн мэдээлэл

АНУ-ын New York мужид байрлах Institute of International Education нь бүтээгдэхүүний загвар дизайнтай холбоотой мэргэжлээр суралцах хүсэлтэй бакалаврын төвшний оюутнууддаа Adobe Design Circle Scholarships зарлалаа. Энэхүү тэтгэлэгт шалгарсан 10 оюутанд жил бүр $25,000-н тэтгэлэг 4 жилийн хугацаанд олгохоос гадна, Design Circle-н гишүүд менторшип хөтөлбөрүүдийг санал болгож байна.

Уг тэтгэлэгт өргөдлөө илгээх сүүлийн хугацаа: 2021 оны 3 сарын 11.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: https://www.iie.org/adobedesign