Scholarships

АНУ-д зарлагдсан тэтгэлгүүд

Cross-Cultural Scholarship

Шалгуур: Уг коллежид шинээр элсэж буй эсвэл суралцдаг гадаад оюутан байх

Хаанаас: Winona State University

Тэтгэлгийн хэмжээ: Сургалтын төлбөр

Дэлгэрэнгүйг: https://bit.ly/CrossCulturalScholarship

Provost’s International Master’s Scholarship

Шалгуур: STEM салбарт магистрын зэрэг хамгаалах оюутан

Хаанаас: Missouri S&T

Тэтгэлгийн хэмжээ: Улирал бүр $1,875-$3,500; нийт 4 улирал

Дэлгэрэнгүйг:  https://bit.ly/MissouriSandT

International Merit Scholarship

Шалгуур: Уг коллежид шинээр элсэж буй эсвэл суралцдаг гадаад оюутан байх

Хаанаас: University of Vermont

Тэтгэлгийн хэмжээ: Жилд $20,000 

Дэлгэрэнгүйг: https://bit.ly/UVMScholarship

Minnesota State University Mankato Scholarship

Шалгуур: 1-р курс эсвэл магистрын түвшний гадаад оюутан

Хаанаас: Minnesota State University Mankato

Тэтгэлгийн хэмжээ: Сургалтын төлбөр

Дэлгэрэнгүйг:  https://bit.ly/MinnesotaMankato

International Merit Award

Шалгуур: Голч дүн өндөртэй 1-р курсын гадаад оюутан

Хаанаас: The Culinary Institute of America

Тэтгэлгийн хэмжээ: $1,000 - $3,000

Дэлгэрэнгүйг: https://bit.ly/CIAChefAward

Western Kentucky University Scholarship

Шалгуур: Хойд, төв, урд Америк, Карибын бүсийн нутгуудын иргэд

Хаанаас: Western Kentucky University

Тэтгэлгийн хэмжээ: Жилд $11,400

Дэлгэрэнгүйг:  https://bit.ly/OASScholarship

The Chancellor’s Scholarship

Шалгуур: Магистр, докторын зэрэг хамгаалахаар суралцаж буй оюутнуудад

Хаанаас: Penn State Great Valley

Тэтгэлгийн хэмжээ: Жилд $10,000 эсвэл $15,000

Дэлгэрэнгүйг: https://bit.ly/PennStateGreatValley