Scholarships

АНУ-д зарлагдсан тэтгэлгийн мэдээллүүд

АНУ-д суралцдаг гадаад оюутнуудын хамрагдах боломжтой тэтгэлгүүдийг багцлан хүргэж байна.

Your Future Matters

Шалгуур: Уг коллежид шинээр элсэж буй гадаад оюутан байх

Хаанаас: Fulton-Montgomery Community College 

Тэтгэлгийн хэмжээ: Жилийн $5000

Дэлгэрэнгүйг: https://bit.ly/FultonMontgomeryCC 

Global Scholars Program

Шалгуур: Голч дүн өндөртэй, олон улсын, бакалаврын түвшний оюутнууд

Хаанаас: Albion College 

Тэтгэлгийн хэмжээ: Сургалтын төлбөр

Дэлгэрэнгүйг: https://bit.ly/AlbionGlobalScholars 

Global Heritage Scholarship

Шалгуур: Бакалавр, магистр, докторын түвшний олон улсын оюутнууд

Хаанаас: Texas A&M University - Texarkana

Тэтгэлгийн хэмжээ: Жилд $14,000

Дэлгэрэнгүйг: https://bit.ly/GlobalHeritageScholarship