Scholarships

Тэтгэлгийн мэдээлэл Mary Washington их сургууль

Mary Washington их сургууль нь шинээр элсэж буй олон улсын оюутануудын ахлах сургуулийн сурлагын амжилтад үндэслэн $1,000-$9,000 хооронд Merit scholarship тэтгэлэгтээ хамруулж байна.Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

Mary Washington их сургууль нь Washington, D.C-ээс машинаар цаг гаруй зайд орших Virginia мужийн Fredericksburg хотод байрладаг улсын сургууль юм. Тус сургуульд нийтдээ 38 улс, АНУ-ын 34 мужаас ирсэн 4400 гаруй бакалаврын оюутан суралцдаг байна.