News

Kent State University-н шинэ хөтөлбөрүүд

Kent State University нь 2021 оны хаврын семестрээс эхлэн магистрын сургалтдаа "Мэдээллийн Шинжлэх Ухаан" болон "Хиймэл Оюун Ухаан" гэх 2 шинэ хөтөлбөр нэмлээ.

Энэхүү хоёр хөтөлбөрийг нэмсэн эхний жил учир өргөдлөө явуулах хугацаа заагаагүй бөгөөд та өргөдлөө хэзээ ч илгээж болох юм. Мөн бага хэмжээний санхүүгийн тусламж үзүүлэх бөгөөд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл Instagram live-г нь үзэж хүссэн асуултдаа хариулт аваарай.

Мэдээллийн Шинжлэх Ухаан хөтөлбөрийн тухай: https://www.kent.edu/cs/ms-degree-data-science

Хиймэл Оюун Ухаан хөтөлбөрийн тухай: https://www.kent.edu/cs/ms-degree-artificial-intelligence-ai

Санхүү тусламжийн талаар дэлгэрэнгүйг: https://www.kent.edu/cs/support-and-assistantships

Instagram live хуваарь: https://www.kent.edu/globaleducation/calendar-events