News

"Америкт Суралцацгаая"


"Америкт Суралцацгаая" их дээд сургуулиуд дээрх хөтөлбөр сурталчилгааны аян Монгол Улсын Их Сургууль дээр амжилттай болж өнгөрлөө.