News

WE ARE GOING VIRTUAL!!

Education USA-Mongolia төв нь хөл хорионы энэ өдрүүдэд ч ажилласаар л байгаа шүү! Бид оюутан сурагч, эцэг эх та бүхний асуултуудад онлайнаар хариулж үнэгүй зөвлөгөө өгч байна. Хөл хорионы үеэр их, дээд сургуульд орохоор хэрхэн бэлдэж буй тухайгаа бидэнд бичиж илгээж болно шүү! Мөн үр дүнтэй аргуудаасаа #EduUSAatHome хаштагийг ашиглан бидэнтэй болон бусадтайгаа хуваалцаарай!