Events

Архангай, Өвөрхангай аймгуудад амжилттай ажиллаад ирлээ.

Манай баг Архангай, Өвөрхангай аймгуудад амжилттай ажиллаад ирлээ. 

Энэ хоёр аймгийн нийт 10 сургуулийн 1500 хүүхдэд мэдээлэл хүргэж, мэргэжлээ хэрхэн зөв сонгох зөвлөгөө өглөө.

Өмнөх баг маань Говь-Алтай, Завхан аймгуудад ажилласан бөгөөд сүүлийн нэг сарын хугацаанд бид 4 аймгийн 4000 гаруй хүүхэд, багш, сайн дурын байгууллагын залуустай уулзаж, орон нутаг дахь боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, мэдээллийн ялгааг багасгахад хувь нэмрээ орууллаа.

Манай дараагийн баг 10 сарын эхний хагаст Хөвсгөл аймагт ажиллах болно.