EnglishМонгол
 
 
   
 
  Home page »
Wednesday, September 20, 2017   
 
Home page
About Us
International Exchange Alumni
Membership
How to Partner | Contact Us
Scholarships, Fellowships and Grants
Activities
News
International Exchange Alumni Newsletters
Alumni story
Photo gallery
Activities-stories
Төслийн уралдаан (AEIF)
 
Хамтран ажиллах                                               |  Холбоо барих
Америкийн нэгдсэн улсын (АНУ) засгийн газрын тэтгэлэгт болон солилцооны хөтөлбөрт хамрагдагсдын Монгол дахь холбоо нь АНУ-н засгийн газрын хөтөлбөрүүдэд оролцогчдыг нэгтгэх зорилгоор 2007 оны 9 сард анх байгуулагдсан билээ.

Бидний зорилго нь Монгол болон Америкийн нэгдсэн улсуудын хамтын ажиллагааг дэмжин өргөжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах, Америкийн засгийн газраас зарлагдаж буй хөтөлбөрүүдийг Монголчууддаа таниулах, тэднийг эдгээр хөтөлбөрүүдэд өргөнөөр хамрагдахад нь туслах, мөн АНУ-н засгийн газрын хөтөлбөрт хамрагдагсад Монгол эх орныхоо нийгэм соёлын хөгжилд өөрийн сурсан мэдсэнээрээ хувь нэмрээ оруулахыг дэмжин ажиллахад оршиж байгаа юм.

Бидний ирэх 2 жилд өмнөө тавьж байгаа зорилго бол “Бүх хүн тэгш эрхтэй байна” гэсэн ардчиллын үндсэн зарчмыг эх орондоо хөгжүүлж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгэм дахь оролцоог дэмжихэд юм. Бид хувь хүн болоод албан байгууллагуудыг бидэнтэй хамтран ажиллахыг уриалан дэмждэг бөгөөд, хэрэв та бидэнтэй зорилго нэгдэн хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаа бол манай байгууллагын гишүүн (Гишүүнчлэлийн дүрэмтэй энд дарж танилцана уу) болох, эсвэл тухайн нэг үйл ажиллагаа дээр хамтран ажиллах боломжтой.

     Ulaanbaatar Public Library
     (named after Natsagdorj)
     Seoul Street-7,
     Ulaanbaatar, Mongolia

    masa.mongolia@gmail.com

     Find us on Facebook
 
 
© 2007-2011 MASA – Mongolian Association of State Alumni. All Rights Reserved.